Rent&Buy paella pannen logo
Home
Verhuur pannen
Verkoop pannen
Paella op feesten
Paellarecepten
Reserveer nu
 
Paella met tapas
Info & Contact
Reserveer ons
Paella bereidingPaella bereidingPaella bereidingPaella bereiding  

Algemene verhuurvoorwaarden

De onderstaande algemene verhuurvoorwaarden gelden voor al de producten die verhuurd worden door Cook Fusion BVBA. Huurders worden in acht genomen deze voorwaarden te hebben gelezen en goedgekeurd.

  • Door gebruik te maken van de verhuurdiensten van de firma Cook Fusion BVBA verklaart de huurder deze voorwaarden te kennen en in te staan voor de stipte naleving ervan.

  • Het is enkel toegelaten om de branders buiten te gebruiken. Het is dus verboden om de branders te gebruiken in een afgesloten ruimte.

  • De huurder blijft op elk ogenblik verantwoordelijk voor het ontleende materiaal en het correct gebruik vanaf het ogenblik van levering tot afhaling.

  • De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen, kwetsuren of andere schadelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de ontleende materialen.

  • Verzekering van het gehuurde materiaal is ten laste van de huurder.

  • De huurder is verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of bevuiling van het ontleende materiaal. Bij beschadiging, bevuiling, verlies of diefstal zullen de kosten ten bedrage van de herstellingskosten, reinigingskosten of de werkelijke waarde op het ogenblik van de ontlening van de huurder teruggevorderd worden.

  • Bij onvoorziene weersomstandigheden kan de verhuurder niet verantwoordelijk gesteld worden voor beschadigingen die hieruit voortvloeien.

  • De waarborg is bestemd om de verschillende verplichtingen van de huurder te dekken. Deze moet betaald worden bij het afsluiten van het contract. Zij mag nooit worden beschouwd als een voorschot op de huur en zal pas aan de huurder worden terug gegeven, nadat gebleken is dat de huurder al zijn verplichtingen is nagekomen. Op de waarborg wordt ook geen intrest betaald van de verhuurder uit.


  COOK FUSION BVBA
Berentrodedreef 51
2820 Bonheiden
BTW BE 0894.714.142
Ondernemingsnummer 0894.714.142
Tel 015/34 43 83

 
©2005 Webeagle - Algemene Voorwaarden - Paella links